Στατικές Μελέτες Νέων Κατασκευών

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τον σχεδιασμό κτιριακών έργων απο οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα και φέρουσα τοιχοποιία προσφέροντας πάντα υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Παραδίδουμε όλα τα απαιτούμενα κατασκευαστικά σχέδια (γενικούς ξυλοτύπους και σχέδια λεπτομερειών) συνοδευόμενα από λεπτομερή τεύχη υπολογισμών και τεχνική έκθεση με τις παραδοχές της μελέτης, τις προδιαγραφές των υλικών και αναλυτικές προμετρήσεις.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Το ανθρώπινο δυναμικό μας έχει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών για κάθε τύπο κατασκευής και δομικού υλικού. Παράλληλα είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και ειδικές στατικές μελέτες για έργα ιδιαίτερων κατασκευαστικών απαιτήσεων.

Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες παραγωγής τρισδιάστατων μοντέλων, σχεδίων κοπής, μοντάζ, και ανέγερσης για μεταλλικές κατασκευές σε περιβάλλον TEKLA

Προσήλωση στο έργο!

Οι μελέτες μας εκπονούνται με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού και ανάλυσης κατασκευών (SAP2000, ETABS, SCADA, ΡΑΦ, IDEA Statica) , προσφέροντας τη βέλτιστη δυνατή εποπτεία και ασφάλεια του έργου.

Επίσης αναλαμβάνουμε:

5

Επίβλεψη κατασκευής στο εργοτάξιο

5

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε στατικές μελέτες

5

Προετοιμασία & σύνταξη τευχών δημοπράτησης

5

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών προμετρήσεων

Επικοινωνια

Ελευθερίου Βενιζέλου 168,
176 75, Καλλιθέα

+30 210 67 72 899