Καμπτική ενίσχυση υποστυλωμάτων με ράβδους NSM

Καμπτική ενίσχυση υποστυλωμάτων με ράβδους NSM

Η καμπτική ενίσχυση υποστυλωμάτων με ράβδους NSM (Near-Surface Mounted) αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει υποστυλώματα με την τοποθέτηση ράβδων ΙΟΠ μέσα σε εγκοπές στην επιφάνεια των υποστυλωμάτων.